Tekst numeru w ramach Magazynu ODO (GKK i „zapłata” danymi osobowymi)

Zapraszamy do lektury tekstu w Magazynie ODO „Czy możliwa jest „zapłata” danymi osobowymi” autorstwa r. pr. dr Mirosława Gumularza, r. pr. Patrycji Kozik (GKK Gumularz Kozieł Kozik)

Fragment:

„(…)Tradycyjne kategorie prawa cywilnego coraz gorzej radzą sobie z opisem stosunków prawnych mających miejsce w świecie wirtualnym, gdzie „walutą” jest często nasza prywatność. Opinia wydana przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, zawierająca w swej treści ocenę regulacji z zakresu prawa prywatnego, potwierdza ścisły związek pomiędzy prawem konsumenckim a ochroną danych osobowych, która w znaczący sposób może wpływać na zawieraną umowę. W konsekwencji, istotne jest wyznaczenie granic wykorzystania danych osobowych – zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – jako instrumentu wymiany rynkowej. Przedmiotowy tekst dotyczy zapłaty danymi rozumianej jako możliwość korzystania z danych osobowych drugiej strony umowy jako dobra służącego za „płatność” (…)”.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do prawidłowego jej działania. więcej informacji

Poprzez pliki cookies strona przechowuje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij