GKK w Rzeczpospolitej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszej kancelarii, która pojawiła się w dzisiejszej Rzeczpospolitej:
„Zespół kancelarii łączy doświadczenie legislacyjne i korporacyjne z wiedzą specjalistyczną. Doktor Mirosław Gumularz wspomagał jako doradca społeczny Ministerstwo Cyfryzacji przy pracach nad wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego. Karol Kozieł w ramach wdrażania ładu korporacyjnego kierował departamentem prawnym Grupy eSky oraz pełnił funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. Patrycja Kozik przez ostatnie lata współpracowała z butikową kancelarią wyspecjalizowaną w ochronie danych osobowych”.
Źródło: http://www.rp.pl/W-kancelariach/311159941-Nowa-butikowa-kancelaria-GKK-Gumularz-Koziel-Kozik-Radcowie-Prawni.html

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do prawidłowego jej działania. więcej informacji

Poprzez pliki cookies strona przechowuje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij